Căn hộ C6-09 Dcapitale Trần Duy Hưng

Căn hộ là một khách hàng người Hàn Quốc. Dù rất kỹ tính và khó khăn về khoảng cách địa lý cũng như ngôn ngữ. Xong bằng ngôn ngữ kiến trúc, chúng tôi cũng đã tìm được tiếng nói chung.

Và tuyệt vời hơn khi Anh ấy đã trao trọn niềm tin để chúng tôi hiện thực hóa nó.

Không gian thiết kế 3D phòng khách
Không gian thiết kế 3D phòng khách
Không gian thiết kế 3D phòng khách
Nhìn từ tiền sảnh
Không gian tiền sảnh
ẢNh thi công thực tế
ẢNh thi công thực tế
ẢNh thi công thực tế
ẢNh thi công thực tế
ẢNh thi công thực tế

Ảnh thực tế thi công

×